Kent Ove Moren

 

Go’dagen , venner!

Da var dæ visst min tur i Utfordringa, takk førr dæ, Geir Arne!

Førr æ begynne mæ dæ viktigste først - næmli’ jakt - sæ ær itte dæ æ varra jaktleder på Bærjånæse’ dæ værste en kan tænkje sæ. Jakt ær min gjæveste hobby, æ jæ glær mæ åt neste jakttur hele åre’. Ø dæ æ komma oppi koia i Bærjådarn om kvælen den 24. septæmber er nåå helt spesielt, mæ førrventinger tel åre’s æljjakt, historier frå ti’ligere år (som’n har hørt nåån ganger før) ø kanskje prate mæ nabojægera om hø dem trur vi har i vænte, dæ er sikkert itte lett æ skjønne at ær nåå tå dæ store hvis’n itte har vuksi opp mæ dæ. Jæ minns i frå jæ gjekk på skula neri darn, at nørr æljjakta hadde begynt, var spenninga på bussen hemmat knytte tel om dæ hang nåå i kjøtthenge’ på Søgård ø om jægera var dær sæ’n fekk hørre høss dæ hadde gått om dagen. Spenninga var nok øsse tel æ føle på nørr je var mæ ’n pappa på æljpost en æfta som 4-5 åring: Jæ satt visst ø hørde gøtt etter da jæ sa at jæ hørde æljen gjespe like borti skogkanten. Jæ trur ælja var trøttere ø gjespe mer på den tia enn no tel dags.

Dæ æ vækse opp på et stæle som Jøddarn gir nok mange et nære førhøld tel natur ø friluftsliv, ø jæ sir at mange are øsse har dratt fram dæ i dæ dæm har skrivvi. Dæ ær full itte sæ rart når’n tenkjer etter hø vi stort sett drev mæ, ø hø MYE ute vi var i oppvæksten. Om sammarn drev’n Olaf ø jæ neri ælva mye tå tia. Vi hadde gørsildfæller ute, vi snørra gjedde, vi fange stenbit, vi fisje, vi snikre øss kajakker, ø akkurat de kajakka ær full nåå ta dæ mæst sjødykti’e jæ har vurri borti, ell… Øsse sparke vi fotboll mot’n Asgeir ø’n Jarlan, ø tapte. Oppi darn var dæ øsse nåån harde sykkelkråssløp som tufte på regla ifrå bilkråss. Dæ var førskjellige lag ø flere baner som vi væksle på æ bruke. Nåån minns kanskje lagsnavn som ”Det grønne lyn” (med grønmåle sykler) ø ”BMX-team”. Dæm på Granly, nåån frå Asphol ø øss på Flosyn var øsse gjenne på fjelltur ø låg i telt en gang om sammarn. Øsse var vi fire heme kanskje e vekku på sætra. Om høsten gjekk dæ i jakt, så æ sæ sia jæ klarte æ følje mæ på bena. Helst harrajakt ell æljjakt. Om vinter’n gjekk vi på ski, hoppe på ski ø lekte i snyn. Om påsken var vi på sætra æ var på skia. Nåån år var dæ næsten årvisst at dæ dukke opp bjønnfæler i snyn i trakten rundt sætra, ø dæ var sjølsagt knytte’ spenning rundt dætta.

Dissa trakten ”våre” har etterhørrt fått mer æ mer bjønn i skogen, mæ alle de konsekvenser dæ har førd mæ sæ. Dæ var kanksje de bjønnfælen’ jæ fækk sjø oppi lia millom heme ø sætra da jæ var en 7-8 år gammal som vekte interessa mi førr bjønn, men jæ syns bjønn er et interessant dyr æ følje, mæ si spesielle årsrytme, sosiale førhøll sæ imilla, ø dæ faktum at dæ er et rovdyr som potensielt kan varra farli førr enhør i kraft tå si størrels’. Jæ har vurri sæ hældi æ vurri feltarbeider i Skandinavias mest bjønntette område i Sværje en sammar, der vi skulle følje nåån bjønner tett førr æ sjø høss dem brukte terreng ø skogbilde i ulike aktiviteter gjønnom døgnet ø sammarn. Jæ såg itte en eneste bjønn i løpe’ tå hele sammarn, men jæ gjekk mye i spøra dæms æ såg etter spørtegn som kunne førrtælja hø dæm hadde furri mæ. Dæ var vældi lærerikt ø interessant.

Nør’n bor på et stæle som Jøddarn er samfunne noksæ oversiktli, ø alle kjenner stort sett alle – på gøtt ø vondt. Men jæ trur dæ er mæst på gøtt. På et større stæle som en by, kan en risikere æ bo i e blokk ell et leilighetsbygg hele livet utta æ kjenne nabo’n ell nåån are rundt dæ. Sjølsagt får’n et nettværk rundt sæ i en by øsse som sikkert kan varra væl sæ stort, men jæ er itte så sikker på at samhølle’ blir sæ stærrt. Jæ førr min del oppløvde samhølle’ og støtta som vældi stærrt i førbindelse mæ at bror min værde æ førlate øss. Om kvælen samma dagen som’n døe, kom dæ en gjeng tå hass ø mine venner ø tente lys uttafør heme. Dæ var stærrt, men hjærte sjølsagt mye førr øss, ø jæ syns dæ ær et gøtt eksempel på at handlinger kan bety væl sæ mye som ord nåån ganger. Jæ tænkjer på bror min hørr dag, jæ varmer mæ på ø kan smile åver go’e minner, ø sjølsagt savner jæ’n veldi ø skulle ønske førr alt i væla at dæ itte vart slækk. Alle oppløvver full gjønnom live’ at dæ kan komma nedturer i en eller anna sammenhæng, mæn da kan dæ varra viktig æ tænkje at dæ kjæm bære ti’er, førr dæ gjør dæ virkelig. Dæ kan varra greit æ komma i høg, dæ ær i alle fall mi væsle livsærfaring enn sæ lenge. Dæ ær i motbakke at’n kjæm sæ oppover!

Etter hørrt som jæ voks opp, utvikle jæ e interesse førr dyr, vilt ø natur. Derfør vart dæ sæ jæ søkte på Utmarksførvaltning på Høgskula i Hedmark på Evenstad. Der var jæ i tri år fyrri jæ var færdi, men førsto at dæ kunne bli trøblet’ æ få sæ arbe inna akkurat dæ, sæ da søkte jæ viere på Universitete’ på Ås førr æ lære mer om skogfag. Etter to år mæ mye morro, litt slit, ø e hovedfagsoppgave om hø slags økonomiske konsekvenser bjønns predasjon på ælj gir før grunneieras jaktinntekter, var jæ færdi der, ø da fekk je jobb. No har jæ bytte bete en gang ell to sia da, men arber no i Mjøsen Skog ø driv mæ verdsetting tå skog pluss litt are skoganalyser ø rådgivning. Dæ kan nok hørres finere ut enn dæ er, men jæ trives gøtt.

Jæ bor no i en gul bygning i enden tå Karl Johan! Ja, dekk les riktig ø dæ ær helt sant, mæn dæ lytt sees at Karl Johan er en hølete grusveg i Stange ø inga paradegate akkurat, ø bygningen ær et lite fjøsrøkterhus bygd på tretti-tale’ mæ sparsommeli’ mæ isolasjon i vægga ø altsæ langt i frå nåe sløtt. Hær bor jæ i lag mæ Stange-jenta Kirsti som jæ ær så gla’ i, ø æljhunden Hirvo. Alle vi tri trives veldig gøtt mæ æ varra i Jøddarn ø vi drar dit sæ fort vi har mulighet. Dæ kjæm vi nok tel æ fortsætte mæ øsse, men om vi fløtter åt darn førr æ bli boende dær fast de nærmeste åra ær nok usikkert ettersom a Kirsti akkurat har tajji over en gard som vi skar drive. Men kanskje en gang i framtia… dæ ær itte gøtt æ se’.

Vi lytt få løv tel æ varra litt stolte tå darn vår, både sjølve dar, mæ’ ælver, åer, skog, myr ø fjell, men øssa tå følka, kultur’n, føreningsliv ø tradisjoner vi har i darn. Ø i høst oppløvde jæ nåå som gjorde mæ litt ”kry” tå æ komma frå Jøddarn. Jæ var næmli på æljjakt i Rendalen blant anne’ i lag mæ en frå Engerdarn, ø han førtarde at Jøddarn var tå de aller fineste plassa han visste om, ø desidert dæ fineste stæle i Trysil. Jæ vett at’n har rest mye omkring sæ han vett hø’n prater om. Jæ trur vi skar lætt engerdørn varra anonym, men jæ kan førsikre om at han dæ er en bra kar!

Utfordringa har vurri et bra teltak ø dæ har vurri morro æ lissi dæ alle har skrivvi, men en fuggel kvittre mæ i øre om at dæ no har gått et års ti’, ø at Utfordringa skar avsluttes. Dæ står fortsatt at mange dæ skulle vurri morro æ hørre i frå, men da slapp jæ altsæ æ ta stilling tel høkken som skulle varra næstemann.

Tel slut vil jæ se’ at hvis nåen skulle varra på disse kanter ø fekk lyst på en kopp kaffe i dæ gule huse’ i enden tå Karl Johan, ær dæ bare æ komma bortom så skar dæ nok bli e rå’ mæ dæ. Takk førr mæ førr no!


Stange, 16. mars 2011.

Kent Ove Moren

P.S! Mens jæ har skrivvi detta hær, har jæ gjort en litterær oppdagelse – næmlig at Æ’n er undervurdert i dæ nørske skriftspråke’ (i alle fall i førhøld tel dæ Jøddørske). Sjøl om dæ kanskje kan virke så, har jæ itte prøvd æ overdrive. Lytt bestille mæ ny Æ-knapp tel tastaturet no, ja! D.S.