Elisabeth Sakrisson

 

Hæj på dekk allihopa.
 
Takk da Magnus for at dæ vart min tur. Skar itte skryte tå at jæ er flink tel æ skrive i gjesteboka åt 2425, men jæ fær æ ær innom  æ sir.
Dekk i timet har ett gøtt kameratskap, æ dæ er bra. Æ ett slekt tykkjer jæ at jæ har mæ mange tå dæm jæ bor i grænna mæ øsse. Det er en god egenskap æ kunne varra på hæls mæ alle, æ att vi kan prate mæ enan. Jæ er sæ hældi att jæ har fått muligheta tel æ bo i Jøddar`n, æ så vart dæ bare da jæ som 16 år vart i hop mæ`n Jonny.  Han hadde overtaji Bakken æ han så muligheta tel æ finne ett næringsgrunnlag her. Jæ hængte mæ på æ vart med i plana. No vart dæ itte helt enkelt i længda æ kombinere sø mæ ulv æ bjønn, sæ vi ga opp mæ dæ, men itte skulle vi fløtte nån aan stan hell. Vi har fått to fine onger, a Eline på 11 år æ Amund på 8 år. Jæ har en trivelig jobb som hjelpepleier, æ har jobbe på sjukehjemme sia 1993, fekk fast jobb i 1997, æ kryp no stadi nærmere gullklokka. Æ jobbe i bygda æ bo i Jøddar`n dæ går helt greit. Førberede arbesdagen i 4 mil æ lægge att arbe i di 4 mila hematt går bra, den vegen, nørr dæ ær en væg, ær dæ jæ får stå ut mæ før æ bo pent. Før bo pent tykkjer jæ att jæ gjør på Jøddarn s tredje ældste gard, fyrri 1842 hette dætter stæle Lille Ljørdalen æ var en del tå dæ sentrale Jøddarn. Dæ var her på rekkje di tri største garda lå den ganga, Eriks, Torgals og Tækta, men dætta vett full di fleste. Lokalhistorie er vældi interessangt, æ hær heme ligg Trysilboka mye framme. Innbiller mæ att jæ vett litt om historie æ slækter her i dal`n.
 
Jæ lytt full nevne nåe om foreningslivet øsse, dæ har altmett vurri en del tå livet mett. Jæ trur dæ ligg i genen, mor mi gjorde en fantastisk jobb i mange foreninger her i grænna, ho var lettbedd, æ sto på der dæ trengtes. Så var det øsse med æ bessmor Oline, ho satt i mange år i tombolabua æ fekk inn penger åt gatelys æ lokale
æ a oldemor Inger var øsse foreningsengasjert på den tia. Så kanskje dæ er på sø vis at jæ har vanskelig før æ se nei nørr jæ blir spord om verv. I ett grænnæsamfunn blir dæ natulig æ bli mæ i e hell anna forening. Vi har nåen æ vælje på. Dæ att er ett tegn på att dæ har vurri ett stort engasjemang jønnom
alle år. Kan se att jæ har vuksi opp på Lund kjøkenet, æ dær hadde jæ mett første komiteverv som 14 åring i forbinnelse mæ ett skirenn. Tell æ mæ har jæ vurri sanger i Ljørdalen Kirkekor, itte mange 70 modeller som kan skelte mæ dæ. Arti æ tænkje på no, søjjalt den ganga. Føreninga dæ ær mæst krytt æ få varra mæ i er hønnmusikken. Etter en øvelsevinter i kjellarn hos a Solveig fekk jæ tel søpass på althønne att jæ kunne få varra mæ. En fin hobby, æ en morosam gjeng æ varra mæ. No er dæ øsse sportsklubben som jell, itte har jæ trudd at jæ nåen gang skulle ta på mæ ett lederverv der, men sø vart det. En veks mæ oppgava, æ mæ flinke følk mæ sæ ær dæ ittno problem. Men i disser daar er det årsmøter, æ føreningen slit mæ æ fylle plassa, øsse sportsklubben. No lyt jæ be dekk der ute om dæ ær nåån som har lyst tel æ varra med, slekk at klubben kan levve videre. Dæ er viktig æ drive med fyskisk aktivitet i alle aldre.
Etter att skula vart nelagt har dæ itte hagle mæ altfør mange positive innslag. Den prosessen var ett mareritt, fortvilelse, oppgitthet æ grining. Men vi har lytte vurri positive overfør onga æ itte fokusert på negative tanker om bråkete buss æ lang væg. No sir dæ ut som om onga mine trifs æ dæ ær bra, for vi skar da bo her. Æ jæ vill sæ jenne att dæ skar varra  såpass med aktivitet i dal`n sæ vi itte hele tia behøver æ rese åt bygda. Vi får støtte opp om dæ vi syns ær bra hørr åt øss.  Vi er før få personer tel æ oppretthølle alle telbø, men vi skar itte bare gremmes over dæm som itte bor her, men hell sætte stor pris på dæm som faktisk væljer æ bosette sæ her. Dæ skar varra sagt, dalføret har god plass, æ en unik arena æ boltre sæ i, flott natur mæ supre skispør. Mange som bor her syns kanskje att dæ ær litt tongrodd no , men dæ er bare vi som kan gjørra dæ bære.
 
Bli jenne mæ æ støtt sportsklubben, vi ønsker øss alle typer medlemmer. Kan du itte bøkka e plåtkake, kanskje du hell vil varra støttemedlem.
Kontonummer: 1890.38.69425.
 
Høkken skar no få piin? Jæ væljer han Geir Arne Bergersen. En blid æ trivelig kar som jæ øsse trur har trua på Jøddar`n.
 
Fløtt hit, dæ anbefales! Med hilsen Elisabeth Sakrisson.