Kim Arne Enger
 

Jæ vil først få takke a GB førr stafettpinnen, e jente som jæ hadde ett vældi gøtt øge tæll i ongdommen, ø såm jæ øsse har havne i samma familie me søm vaksin. Det handler om en fantastisk familie i Hæggerise som har en hæli varme ø gohet som vi har vurri så hældie å få ta del i.

Vennskape me hinnes familie går immiddlerti langt attende, ø vi prater barnehage, i følje’n Per Johan sjøl. Som liten var jæ på sætt ø vis litt ”småbøllette”, ø jæ var visstnåkk litt slæmm me’n Per Johan, hellt tæll hann enn dag passe på bila våre i sandkassa, mæns vi var ute på anne æren. ”Vi”, vil jæ tru var’n Lars, n’Ola ø jæ på denna tia, da mestaparten tå live handle om lekebiler ø kyr. Etter denna dagen, var’n Per Johan akseptert, å så ænkelt hell vanskli, stryk det sømm itte passer, kan det varra ø varra onge. Senere i oppvæksten har dæ vurti mange turer ått Brænnhøgen.

Dæn opplevelsen jæ allikkåvæl kjæm i høg bæst ifrå barnehagen, er den ganga dæ samma trikløvere skulle lete opp a Anita, en gang ho var etterlysst i barnehagen. Vi hadde enn go idè på henn vi sku lete, da vi mennte å vatta att ho hadde vurti mæ’n Jarl Andrè tæll e lita bakstbu nevve Lassbækken. Vi sala på, ø snek øss innpå søm best vi kunne. Da kåmm han Lars opp me enn gørabra idè, syns’n sjøl da, i vært fall; ett huvvuskjelett tå en ælj lå attslængt, ø dæ sku’n ta på huvvu, ø vræle i nåå vederstyggeli ått di ettersøkkte. Dæ sømm itte var mæ i berægninga var att huvvu var full tå ruttin, flytene gugge, såmm sjølsagt han Lars fækk åver hele huvvu. Ennen på visa var att jæ å’n Ola kutte sømm aldri før, full sprint, di 2-300 metera sømm skulle tæll ått barnehagen, mens’n Lars, harsende bak, vonbråtende ø likkå sjåkkert søm øss are, gjole dæ hann kunne førr ø ta att øss. Følje ankåmm barnehagen i en rekordfart, ø jæ trur førrdømradde han Ola å jæ vre om låsen nørr vi kåmm inn i barnehagen å jæ, slekk att ”styggen” itte skulle kåmmå etter øss. Guten vart full omsider innslæft tå førrundrende tanter ø han fækk en sårt trængende vask. Lufta glømmer jæ aldri!

Senere i oppvæksten gjekk dæ mye i ”trijurssykling”, øsse kalt spionering, diverse fysiske aktiviteter, skjøting ø etter hørt data-spell. Fotbållen har nåkk, ø ær fortsatt, den hobbyen sømm jæ definnitivt har brukkt mæst ti på oppgjønnom tien. Her kan dæ nevnes mætsjer på Tullevåll Stadioen (allti Tommy ø Tormod mot Håvard ø mæ), egne økter på banen, løkkefotbåll på banen, spelling i 80% tå alle friminutt, fotbåll på data, samt økter i gymsalen mellom Tottenham (Tormod og Magnus) og Arsenal (Håvard og meg) som eldre ongdommer. Underveis har det hele tia vurri årgannisert fotbåll, som ong me store ambisjoner, no på grunn tå att det er en vældi arti aktivitet ø bedrive førr ø hølle sæ i førm, ø ett lagspell er nåå jæ anbefaler alle ø hølle på me sø lenge dæ er arti.

Tæll slutt, fyrri jæ forlater fotbållen, ett lite tips tæll alle onge me lyst tæll å trøkke fotspøra tæll våre to eminente utøvere, sømm ALLTI representerer darn vår på en eksemplarisk måte. Ett unikt talent er itte nåkk alene. Goe høllninger ø treningsiver er hell itte nåkk alene. Mænn har du litt tå begge, træner allsidi ø i tællegg har ett stort vinnerinnstinkt, da har du ett gøtt utgangsponkt. Men samtidi er det mye tællfælldiheter ø hæll, sø gløm itte att idretten, ø all anne fysisk aktivitet kan varra likkå morsomt på ett lægre nivå.

Tæll slut førrventes det kanskje at jæ seer ett par ord om sjølve ”skulesaken”, som har engasjert øss alle dæ siste dryge året. Jæ har hatt en go oppvekst, minst tå 4 søsken, utta ”Jøddørske” førreldre, sjøl om dæm, sømm mæ, har tællbrakt halve live i darn. Sjøl hadde jæ mine første 16 år i darn, ø vill med dæ før allti varra en Jøddøl. Dæ er her jæ har lakkt grunnlaget førr videre skulegang, oppførsel ø verdier, ø dæ er øsse her jæ fækk mange tå venna mine, sømm enn ær på nætt me etter få minnutter, sjøl om en dessværre itte synns likkå øfte længer.

Nørr det gjell sjølve skulegangen, så må jæ kaste mæ på framstillinga hinnes Gyda Beate – tia var fantastisk! Lærere, lokaler og faseliteter ga ett gøtt utgangsponkt. I tællegg føler jæ att vi ifrå ø varra ”rædde” di store da jæ var liten, fækk snudd detta tæll ø innvållvere di yngre ø varra imøtekommende mot dæm, men ve slekk oppførsel opprætthølle en natuli respekt førr di ældre – slekk var i vært fall intensjonen, men trænder kjem ø trænder går, samtidi sømm att ingen følk er like. Uansett, vi hadde dæ rætt å slett fantastisk, drykkt 50 elever på 9 klasser, ø elevas natulie innvållvering i darn gjole’n levvende, på enn helt anna måte enn hø sømm er muli utta ongdomsskule, ø i vært fall utta skule.

Dæ var kanskje dæssa to tinga i kombinasjon som fækk’n Per Johan å mæ tæll å spøke me tanken om e privat skul høsten 2009. Vi mennte at e skule var særs vikti førr ett levvene grændesamfunn ø vi visste me øss sjøl hø fantastisk gøtt vi hadde dæ! Førr egen del var øsse ett år me buss ått Bygda nåkk tæll ø starte hybelliv. Ø me tal sømm interesse ø rægnskapsjobb i Bygda, er dæ dessværre særs tvelsamt at jæ snur nøssan hemmatt førr så i framtia ø sænne onger på likkå lang pendlervæg såmm mæ sjøl. Dærrførr har jæ ø a Siri (sømm sjølsakkt vart funnin på dæn tilierre mye omtarde Jøddarsdaa, sømm sjølsagt jæ øsse vill slø ett slag førr) planer om å få opp ett hus på halvvægen (altse i Bygda), antageli bare vår’n kjæm. Jenta har jæ vurri sø hældi å hatt me mæ hele ”yrkeskarriæra”, sirka 6,5 år.

Nørr dæ er sakkt, at vi hadde dæ hæli, træng itte realiteten ø sanninga varra denn samma førr onga no, næsten 15 år etter att vi gjekk ut tur skula. Me ett synkende ongstal var’n Per Johan ø jæ entusiastiske i våre tanker, men dåg realister. Vi følte att vi skyllte onga ø gi dæm ett alternativ, mænn var hele tia klare på att avgjørelsen måtte tællfalle onger ø førreldre i fællesskap. Dæ sømm var vikti førr øss, var ø gi dæm ett reellt alternativ.

Vi ær patrioter, men sir sjølsakkt att dæ øsse finns possitive sier ve ø ta tur’n ått Bygda førr onga, sæli hø gjell sosial omgang, der du kanskje kan vælje litt mer i vænner, å itte må ”ta tæll takke” me dæm søm finns på din alder. Nørr dæ er sakkt, er dæ kanskje enn lærdom dæ å, ø gir tålleranse førr følk å måtte sammarbeide me dæm som er?

Uansett, valge er tatt, ø inntrykke er att vældi mange har dæ vældi bra me ny tællværelse. Onger ær tællpasningsdyktie ø nytt er gjæft. No ær dætta prøvd i ett hart år, ø busskjøringa har antageli gått bra førr di flæsste!? Dessværre kan jæ garrantere att dætta itte er alldeles iddielt førr alle di små gjennom 10-13 år. Jæ ønsker imiddlerti alle onge ø dæmms fammilier alt gøtt, ø håper ”totalpakka oppvekkst” blir en lykkeli affære førr flæst muli.

Jæ har aldri misunne politikkera dæn tøffe jobben dæm faktisk har me ø få enna tæll ø møtes, sø la øss aldri varra så smålie at vi krittiserer enkeltpersoner sømm faktisk gidd ø ta en slekken utakknæmli jobb. Vi må i dæ minste hele vægen gå på sak viss vi har nåå ø yttre, ø jenne varra litt konstruktive i kritikken, itte bare ”surmule”.

Førr ø varra litt ”kreative i etterpåklokens navn”, menner jæ att politikkera i alle tællfæller burde ha lakkt opp tæll en langsikti skulestrattesji, me e skule i nol, e i væst, e i sør, e i øst ø e i sentrum. Dæ ær ganske uførrståeli att dæ no er klart å sentralisere alt, ø dæm har dærme ”vetatt” att grænnen skar bli borte på sikt. Dæ er dessværre itte langt tæll væstres fall, ø dæ er direkte trist ø sjø att alle grænner står opp førr egen sak, men i stor grad tier nørr andre grænners sjebner avjørras. Dæ unnskyller allikåvæl itte att politikkera har lagt opp tæll en sentrallisert profil, ø dæ ær dessværre itte langt tæll total sentrallisering, da vi allerede har tri skuler ståene på rækkje ø ra langs Trysilælva. Dæ skulle ha vurri arti å sitt nåån tal på lønnsåmmheta ve neskjæringer, først tå ongdommsskule, så hele skula, mænn dæ kann vi nåkk aldri førrvænte å få, ø jæ ær dessværre opprikti bekymre førr darn’s framti nørr vaksingennerasjonen etter hørt blir borte, viss dæ itte kjæm store uførrutsitte førrandringer tå samfunn hell politikk i tiåra sømm kjæm.

Nei no vart jæ visst alt førr engasjert (ø dessværre øsse alt førr neggativ) ø stykkje vart umåteli langt, men tæll slut vill jæ få avslutte me litt fotbåll frå barndommen. Vi var tri, åver middels fotbållinterisserte onger, sømm hadde tri førrskjellie lag ø hølle mæ. Jæ ær svoren Arsenal-supporter, Magne høllt enn knapp på Tottenham, mænns hann Olaf, sømm jæ sparker bållen ått no, førr tia antageli er en halvdeppe Liverpool-fan. Vi hadde e stønn årlie væddemål på høkken sømm havne høkkst på tabellen, ø høkken søm fækk dænn bæste målskåreren. Samtidi skulle vi liksom varra litt kompisser ø da, så da sympatiserte vi liksom litt me harmløse Manchester City på si, ø profilerte øss sjølve e stønn sømm Paul Walsh, Uwe Rösler ø Niall Quinn. No, åver 15 år senere, kan jæ tænkje mæ att dæ itte bære ær håss mæ sympatin mer hell mindre har vurti borte på vægen!?

17.01.11 Kim Arne Enger.