Lene Bergersen
 

Tack för pinnen, Tormod. Jæ sett pris på at du øsse vil rose øss jenten, men jæ vil bare presisere at den høna som du fekk på julebordet, var itte mi. Det var påskpynten åt mor mi, altsæ...Jæ.. nei, detter blir hørrenes fel ut lell. Jæ tykjer uansett, at no som vi er på veg inn i et nytt år, æ jæ er den 43. som har denner pinenn, sæ vil jæ benytte muligheta tell æ skjølje tå`n liitegranna. Så.

Sæ jæ itte glømmer det: Takk før et førbannade svært julebord. Det er absolutt årets højdare, æ jæ har glædd mæ et helt år. Sjøl om jæ aldri helt har lykkes med di oppgaven jæ har fått telldelt. Første ganga skulle jæ jørra en velkomstdram, æ altdrekkendes som jæ er, sæ trudde jæ at alle likte bront brennvin. Jæ fekk at dissa glasa med ”urinprøver”, som nåen sa, i tur æ orden. Jæ vart i uorden allerede åt middan. I fjol hadde jæ æ`n Håvard ansvaret før løddsalget. Jæ hadde ”lånt”, kjøpt litt her æ der, æ fått mor mi tell æ løgga flere svære gaver, men vi hadde desvarre bare kjøpt inn 4 løddbøker. Dem var utsolgt etter rundt 4 minutter, men slekk jæ minnes det var det gør moro lell. (Kanskje mest førn Håvard æn Ola æn Bjørnar æ mæ ?) I år tok jæ på mæ annsvaret før æ handle inn alt det flytende som skulle konsumeres på julebordet, på Systemet i Sälen, æ jæ kom mæ nesten på nørsk sia att fyyry vi gle tå vægen. Æ det var aabsolutt itte det varste. Di får hørre med nåen are om di virkelig vil vatta høss turn jekk tell slut. Kan bare se at; Per Johan, GB æ Bjørnar – di skar faen i mæ få att en dag.

Jæ har øsse vurri sæ hældi æ fått gått på denna svære skula i Jøddarn, som jæ føler er obligatorisk æ nevne, i 7 år. Æ som flere tå dekk har sagt, men som jæ tykjer a Turid Margrethe Bekk oppsummerte det sæ gøtt når vaskeri brann ner: Det er både øtt æ kjett. Det er faktisk både øtt æ kjett æ sjø at vi itte lenger har nåa skule i darn, æ ennå kjeere er det æ vatta at det er føreldra som har lagt ner a no tell sjuende æ sist. Men alt detta øe ørker jæ itte æ hølle fokus på, jæ hadde det sæ svært i denna digre klassa mi med fire guter æ fire jenter, at jæ væljer tenkje på det i stælæ.:)

No har jæ sæ vidt e litegranna større klasse, æ studistæle mett er på Universitetet i Oslo, der studerer jæ tegnspråk. Sæ om et æ et hart år sæ er jæ ferdig utdanne både tegnspråktolk, døvblindtolk æ skrivetolk. Sæ om di får nåen problemer med hørselen, sæ bare vink åt mæ sæ skar jæ nåkk redde dekk (Jæ vett altre om mange som skulle ha hatt nåe assistanse før flerføldige år sia, men jæ seer ittnå, jæ, jør jæ itt). Men jæ er nok itte på nømmanær ferdig med skulegangen før det om. Jæ bor øsse i e knallfin leilighet på Kampen som jæ deler med en Østbying, æ har (nåe itte mange trudde.( Fekk beskjed på Lund førrige lørda at jæ altmett hadde vurri ho utta fast følje, sæ dem kunne itte begripe hørt detta skulle barra)) funni mæ en kar som er hart finsk æ helt døv (høss skulle`n ellers ha hølt ut med denna jønnomtrengene stemma mi? – Sitat: Per Ivar) I tællægg tell alt detter trivlige har jæ øsse en gørfin jobb som personlig assistent åt e jente. Øsse, som om itte alt detter er svært nok, er jæ med i undergrunds- æ studentradioen i Oslo – Radio Nova æ løggar radioteater i ”Det Fiktive Selskab” hørr vekku. Stort sværere kan det itte bli. Hvis de kjiker innom nettsia vår, kan di blant anne både sjø logoen som syster mi har tegne åt øss, æ hørre stykje æ sendinga som vi har dedikert åt a Ida Bergersen.

http://www.radionova.no/programmer/detfiktiveselskab

Jæ lytt øsse få nævne hæ svæært jæ, æ jæ håper di øsse, hadde det på Jøddarsdaga. Før en uendelig svær revygjeng! Jæ håper vi alle sees neste år, sæ vi får hørre mer om høss det går mæn Steffen æ huden hass: ”Kan jæ få vise fram hæ sart hud jæ har?! 5 punktsblønarsje!”, i samma veven som han PG kunne berette at ”Jæ jør ingenting mæ venstre hanna”, æ a Ida ståppe øss alle før: ”Jæ mester sokka! Vi LYTT klæ tå øss”, i millatia hadde a Tone B førterd øss at: ”Jeg kjem frå Stange, derfor studerer jeg drit”, æ a Pernille kunne konstatere at: ”Åj! Du var bløtere en mæ”. Næh. Her blir det ”Mer spørsmål en frågor” som syster mi sa, sæ jæ får avslutte som`en Steffen jole på en nekspijl i sammar: ”Jæ hadde egentlig et gøtt poeng. Trur jæ.”

No får det varra nok skrivvin frå mæ. Jæ håper di alle får e svær fortsettning, æ ett ennå sværere nytt år.

Denner pinne væljer jæ æ gi vidre å`n Bjørnar, ettersom jæ har nevnt han søppas mye i denner berettninga, æ jæ fekk skjuss tån åt julebordet. Men egentlig mest før at jæ er jævla førbanna på`n etter denna turn åt Sverige. Her har du pinnen Bjørnar. Håper jæ råker dæ midt i huvvu mæ`n!

Tack och over och glad.jul frå Lene.