Tormod Storbæk
 

Ja, da kom utfordringa åt mæ.

Om det er tellfeldig at vi akkurat har gjønnomførd det 4. 2425team-julebordet?
Trur itte det. Derfør lytt jæ få benytte mæ tå anledninga tell ø takke alle som har bidraji åt at det vart vellykke.
Jæ får derme øsse mulighet tell ø legge mæ helt flat ø beklage at jæ var en tå di første som lytte førlate lokalet.
Neste år har jæ førhåpentligvis årne mæ me flere ekstrahjelper i butikken. Før som nåen kanskje har fått me sæ har jæ begynt i manufakturbransjen.
I tellegg ligg butikken i bygda, sø jæ var pent nødt tell ø ta mæ en tidlig kveld sø jæ kunne kjøre på arbe.En tung avgjørelse, men tykte jæ lytte. Unnskyld..
Men så som det begynte ø bli, sø trur jæ itte at det vart fæl knekk i stemningen sjøl om jæ ø'n Mats førsvann. Han skulle førresten hemmat før det var ny gjø.

Som jæ altri har skrivvi har jæ bosætt mæ i bygda ø begynt i klæsbransjen etter at jæ i mange år har geleide ø taji reda på turister. Jæ har igrunn bare hilli tell i darn hvis vi sir bort frå 4 år på skule i Sandvika ø Nydarn. Det var itte lett ø bytte, men tykte jæ trenge nåe nytt. Jæ kjem nok attende åt darn før hell sia.

Jæ har mange goe historier frå tia som turistvert.
Bl.a. denna ganga jæ sendte et par overivrige bjønnentusiaster utåt flyplassen mæ et nykjøft brø från Stein, i håp om at det kunne få bjønn tell ø vise sæ. Trur dem ruste sæ me sukkerknøtt øsse.
Hell da nåen jenne ville vatta hørt de beste multmyren var. Som alle i darn vett sø ligg dem en liten bit oa heisen oppi Fulufjellet. Sø derfør sendte jæ dem oppover stenvola.
Men det mest tullete lytt varra nørr han Stein Egil ø jæ fekk en telefon frå e som hadde gått bort sæ oppi Hølla. Det var et kvinnfolk ø tri unger som skulle ta en skogstur, ø no hadde dem kummi åt en skogsbilveg, men ettersom dem itte viste om dem hadde gått nordover hell søover vart det hardt ø finne dem på straken. Dem hadde gått åt venstre tå hovedvegen. Om dem hadde retning mot Østby hell Ljørdalen viste dem hell itte.. Dem vart funnin ved bikuben oppi Slettåsvegen nåen timer etter.

Uttaom arbe sø prøver jæ ø få ti tell ø øve en gang me Skåret Arbeiderkor en gang i vekkua pluss spelle litt fotbåll imillaåt sø jæ itte mester helt fasongen.
Som en skogens mann er jæ gla i jakt ø fisje. Det går me mange timer hørr sammar ve førskjellige vassdrag. Ø mesta tå de beste vassdraga finn jæ i Ljørdalen.
Nørr vatna har spekt att, ø fotbållsesongen i England er igang sø hender det se øsse at jæ tar en tur førr ø sjø på litt skikkelig fotbåll kombinert me en liten pub-tur. Øfte ilag me et anne team-medlem, Lars Erik.

Dæ har vurti skrivvin mye fint om darn vår i utfordringa, ø jæ lytt bare henge mæ på den rosen. Jæ kjem akkurat frå konsert me Musikkforeninga ø Under Girstakken i Støa. Sjøl om skula sir ut tell ø varra historie, sø er det ingen som matcher det kulturelle vi har ø by på i denna fantastiske darn vår.
I tellegg har vi trivelige følk, fantastisk natur, gode fisjemuligheter. Ø sist men itte minst, førr ø henge mæ på rosen frå dåktern: jenten frå darn.
Nørr vi er inne på det sø lytt jæ få benytte anledninga tell ø takke a Lene førr høna på julebordet i går.

Utfordringa går videre åt dæ.

Tell slut vil jæ få ønske alle e riktig god jul ø et gøtt nytt år.

21.12.10 Tormod Storbæk